Kilka słów o nas

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach (CTU) zostało utworzone w 2000 r. Po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. CTU stało się przedsiębiorstwem leczniczym CTU – aktualnie o nazwie Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.

CTU udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym oraz dziennym dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Świadczenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Miasta Gorlice, Gminy Powiatu Gorlickiego oraz Urząd Miasta i Gminy Grybów. Placówka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem: 000000006308
Regon: 491978930
Nr konta bankowego: 54 1240 5110 1111 0000 5204 9585
Organem założycielskim dla Centrum jest Powiat Gorlicki z siedzibą przy ulicy Bieckiej 3, 38-300 Gorlice.

W skład Centrum Terapii Uzależnień wchodzą:
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dorosłych

Ponadto prowadzimy:

Punkt Pomocy Rodzinie

W Punkcie udzielane są porady i konsultacje psychologiczne oraz doraźna pomoc terapeutyczna dla osób doznających przemocy oraz osób z problemami rodzinnymi. W ramach Punktu Pomocy Rodzinie prowadzone są także dyżury prawnika 2 razy w miesiącu (czwartki od godziny 16.00).

Poradnię dla Dzieci i Młodzieży

W poradni udzielane są porady i konsultacje dzieciom i młodzieży w wieku 15 - 19 lat używającym i uzależnionym od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Telefon Zaufania

Udzielamy informacji, porad i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej. Dyżury przy telefonie zaufania pełnione są przez pracowników Centrum Terapii Uzależnień w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku (cały rok).

Pozostałe świadczenia

Udzielamy świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób uzależnionych i ich rodzin, Punkt Pomocy Rodzinie, Poradnia dla Dzieci i Młodzieży oraz Telefon Zaufania finansowane są przez Miasto Gorlice, Gminy Powiatu Gorlickiego (Gorlice, Biecz, Uście Gorlickie, Łużna, Bobowa, Sękowa) oraz Gminę Grybów.

Realizacja programu

Za realizację programu leczenia odpowiada zespół wykwalifikowanych specjalistów, mających długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. W trosce o jakość świadczonych usług terapeuci CTU systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w superwizjach, szkoleniach i konferencjach.

Programy terapeutyczne

Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu.

Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych.

Program psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Program terapeutyczny dla osób doznających przemocy.

Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od nikotyny.

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień

Program ograniczania picia.

Aktualności

Przepraszamy, nie ma tutaj żadnych wpisów