Program terapeutyczny dla osób doznających przemocy

Obejmuje:

 • badania lekarskie i psychologiczne (diagnoza),
 • rozmowy wstępne - motywacyjne, nawiązanie kontaktu, podpisanie kontraktu.


I etap terapii:

 • motywowanie pacjentów do rzucenia palenia,

 • uzyskanie podstawowej wiedzy na temat uzależnienia

 • nabywanie zdolności radzenia sobie z głodem nikotynowym

 • nabywanie zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z zaprzestaniem palenia.


Na tym etapie spotkania odbywają się 1x w tyg. przez okres 2-miesięcy (8 spotkań), jedna sesja terapeutyczna trwa 2 godz.


Szczegółowe tematy realizowane w I etapie terapii:

 • Rozpoznawanie własnych motywów rzucenia palenia.
 • Psychologiczne mechanizmy uzależnienia- rozpoznawanie własnych racjonalizacji dotyczących palenia.
 • Wyznaczanie „Dnia Zero”. Rady – jak przetrwać trudne chwile- radzenie sobie z objawami odstawienia.
 • Głód nikotynowy- wyzwalacze, sposoby radzenia.
 • Palenie tytoniu a fizjologia człowieka-rozpoznawanie szkód.
 • Zwiększenie umiejętności asertywnego informowania o zaprzestaniu palenia
 • Zdrowy styl życia- znaczenie równowagi w życiu, zbilansowana dieta.
 • Nawroty w uzależnieniu od nikotyny- plan zapobiegania nawrotom.


II etap terapii:

 • utrwalanie zmiany – abstynencji od tytoniu

 • kontynuacja pracy nad zatrzymywaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia

 • zwiększanie umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia.


Tematy pracy terapeutycznej:

 • Sposoby konstruktywnego radzenia sobie z przykrymi emocjami głównie ze złością
 • Zwiększanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • Zwiększanie umiejętności radzenia sobie ze stresem


Realizacja – sesje terapeutyczne 1x w tyg. przez okres 1-go miesiąca. Czas trwania 1 sesji terapeutycznej 4 godz.


II etap związany jest z monitorowaniem dotychczasowych efektów oraz udzielaniem pomocy i wsparcia pacjentom w trudnych sytuacjach. Wiąże się to ze zwiększaniem umiejętności pacjentów w zakresie

 • konstruktywnego radzenia sobie z emocjami

 • komunikacji interpersonalnej

 • radzenia sobie ze stresem

Realizacja- 2 godzinne sesje terapeutyczne 1x w tyg. przez okres jednego miesiąca.