Kadra

Aktualnie w Centrum Terapii Uzależnień zatrudnionych jest 13 terapeutów:

  • 6 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień
  • 1 specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
  • 1 certyfikowany instruktorów terapii uzależnień

Ponadto zatrudniamy 1 psychologa, 1 psychoterapeutę w trakcie certyfikacji, 4 lekarzy  psychiatrów, prawnika i 2 sekretarki medyczne

Zespół Centrum Terapii Uzależnień

Terapeuci:

Dyrektor Grażyna Rychlicka Schirmer – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień

Ewa Gryzik – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Wioletta Machowska – psychoprofilaktyk społeczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Gabriela Padoł-Uzar – pedagog resocjalizacyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Iwona Del Ciello – pedagog resocjalizacyjny,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Agnieszka Siuta – pedagog resocjalizacyjny,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Agnieszka Lewińska – specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Beata Rączkowska – starsza pielęgniarka dyplomowana, certyfikowany instruktor terapii uzależnień

Anna Koszyk – psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Lekarze:

Zofia Małgorzata Pruchnicka-Bukowska – lekarz psychiatra

Patrycja Orchel-Róż – lekarz psychiatra

Katarzyna Janusz-Dziurdzik – lekarz psychiatra

Jakub Kordalski – lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Kamila Warzecha – lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholog:

Małgorzata Mróz – psycholog, psychoterapeuta

Prawnik:

Izabela Piotrowska-Mruk – prawnik

Sekretarki medyczne

Aneta Hajduk-Klimczak – socjolog, sekretarka medyczna, inspektor danych osobowych

Marlena Sztaba – pedagog resocjalizacyjny, sekretarka medyczna