Program terapeutyczny dla osób doznających przemocy

Obejmuje:

  • porady diagnostyczne

  • pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną

  • konsultacje psychiatryczne

  • grupę wsparcia

  • porady prawne