Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych

Obejmuje:

 • porady diagnostyczne

 • konsultacje psychiatryczne – farmakoterapia w razie potrzeby

 • porady psychologiczne oraz/lub terapeutów uzależnieńI etap leczenia ( grupa wstępna 4 tygodnie, 1x w tygodniu x 2 godz.)

Cele:

 • wzbudzanie motywacji do udziału w programie,

 • uzyskanie podstawowej wiedzy na temat uzależnienia, mechanizmów psychologicznych, wpływu osoby uzależnionej na system rodzinny,

 • uzyskanie wiedzy dotyczącej sposobów przystosowania się do destrukcji wprowadzanej przez alkoholika, współuzależnienia,

 • uzyskanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej, m. in. w sytuacji przemocy.

Realizowane tematy:

1. Kto to jest alkoholik, dlaczego jest to człowiek chory, co to za choroba.

2. Dlaczego alkoholik nie chce się lezcyć – psychologiczne mechanizmy uzależnienia.

3. Jak funkcjonuje rodzina z problemem alkoholowym – współuzależnienie, role dzieci w rodzinie.

4. Destrukcyjne zachowania osoby współuzależnionej - omówienie na podstawie filmu pt.  „Gdybyś mnie kochał”.


II etap leczenia ( grupa terapeutyczna dla współuzależnionych 6 m-cy 1x w tygodniu x 2 godz ).

Cele:

 • rozpoznanie własnego sposobu przystosowania się do destrukcji wprowadzanej przez osobę uzależnioną,

 • dostarczenie wiedzy na temat życia emocjonalnego i nauka konstruktywnego radzenia sobie z własnymi emocjami,

 • uzyskanie zdolności do wprowadzania zmian w swojej sytuacji (konstruktywne działania),

 • budowanie poczucia własnej wartości i autonomii, kompetencji wychowawczych,

 • poznawanie siebie, rozwijanie zdolności rozumienia siebie i innych,

 • rozwój osobisty.

Realizowane tematy :

1. Choroba alkoholowa, objawy, fazy rozwoju.

2. Mechanizmy psychologiczne uzależnienia i współuzależnienia.

3. Współuzależnienie w chorobie alkoholowej.

4. Rodzina alkoholowa - rodziną dysfunkcjonalną.

5. Jak można pomóc dzieciom.

6. Bezsilność wobec picia bliskiej osoby.

7. Niekierowanie własnym życiem.

8. Uczucia - co się z nimi dzieje u osób współuzależnionych.

9. Złość i gniew - jak sobie z nimi radzić konstruktywnie.

10.Poczucie krzywdy i przebaczanie.

11.Przemoc w rodzinie alkoholowej.

12.Jak ludzie porozumiewają się z drugim człowiekiem - zasady komunikacji.

13.Potrzeby w życiu człowieka.

14.Bądź dobra dla siebie.

15.Podsumowanie zajęć - co uzyskałaś? , budowanie planu dalszej pracy nad sobą do indywidualnej realizacji.


Psychoterapia indywidualna - praca nad problemami osobistymi i zaburzeniami emocjonalnymi jako dalszy etap dla współuzależnionych i DDA. Kontrakt na 12 – 18 miesięcy.