Program psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

Cele programu:

  • poprawa jakości życia osób dorosłych z syndromem DDA
  • poprawa funkcjonowania osób uczestniczących w terapii w relacjach osobistych i zawodowych
  • poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników terapii
  • zwiększanie umiejętności praktycznych terapeutów pracujących z pacjentami z syndromem DDA

Psychoterapia DDA realizowana jest podczas spotkań indywidualnych z terapeutą.