Nie mamy kronik ani pamiątkowych zdjęć. Pozostają wspomnienia, to co się zachowało w naszych umysłach i sercach. Zaczynaliśmy, gdy powszechnie mówiono o "walce z alkoholizmem", leczono Anticolem, a w możliwość skutecznego leczenia nie wierzyli sami pracownicy poradni odwykowych...
Budowanie systemu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w Powiecie Gorlickim. Historia Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach:
 • grudzień 1985 – wyodrębnienie Poradni Leczenia Odwykowego ze struktury Poradni Zdrowia Psychicznego; powołanie Kierownika Poradni Grażyny Rychlickiej Schirmer
 • styczeń, luty 1986 – zatrudnienie pierwszych pracowników – pielęgniarki Genowefy Michniak
 • czerwiec 1986 – Poradnia otrzymuje własny lokal – 2 pomieszczenia
 • lipiec 1986 – oficjalne otwarcie poradni przy udziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Psychiatrii, doktora Andrzeja Zięby
 • październik 1986 – z inicjatywy terapeuty Witolda Kochana powstaje przy poradni Klub Abstynenta
 • marzec 1987 – zatrudnienie w poradni lekarzy psychiatrów: Małgorzaty Pruchnickiej-Bukowskiej, Grażyny Usar-Czerwiec, Magdaleny Walentynowicz
 • styczeń 1989 – pierwsi terapeuci poradni rozpoczynają szkolenia w Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie
 • 1989 – w poradni nie stosuje się Anticolu, Esperalu, prowadzone są pierwsze grupy terapeutyczne; do poradni zaproszono przedstawicieli wspólnoty AA, zorganizowano pierwszy miting AA (informacyjny)
 • 1990 – poradnia zostaje przeniesiona do „baraku” – otrzymuje 4 pomieszczenia, użycza sali na spotkania Klubu Abstynenta i mitingi AA
 • 1992 – kierownik poradni Grażyna Rychlicka-Schirmer i lekarz Małgorzata Pruchnicka-Bukowska rozpoczynają szkolenia w ramach Studium Terapii Uzależnień w Warszawie
 • 1993 – w poradni powstają pierwsze programy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • 1994 – z inicjatywy kierownika poradni i pod jego merytoryczną opieką w szkołach podstawowych Gorlic i okolicznych gmin wprowadzony został program profilaktyczny „7 kroków”
 • 1995 – z inicjatywy kierownika poradni oraz dyrektora ZOZ Gorlice Franciszka Rachla przy poparciu Dyrektora WDI w Nowym Sączu Edwarda Tokarza i z pomocą finansową PARPA rozpoczęto adaptację budynku dla potrzeb poradni
 • 1996 – poradnia otrzymuje nowy lokal – 6 pomieszczeń, uroczyste otwarcie z udziałem Wojewody Nowosądeckiego Marka Olesińskiego
 • grudzień 1996 – w poradni powstaje Punkt Pomocy Rodzinie – punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy
 • 1997 – 1999 – kolejni pracownicy podejmują szkolenia w Studium Terapii Uzależnień
 • 1999 – Rada Powitu Gorlickiego powołuje Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • 1999 – w pierwszej edycji egzaminów certyfikacyjnych Grażyna Rychlicka-Schirmer uzyskuje Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
 • 2000 – SPOTUAiW rozpoczyna samodzielną działalność w oparciu o kontrakt z Małopolską Kasą Chorych i dofinansowanie z gmin Powiatu Gorlickiego
 • 2004 – wszyscy terapeuci ośrodka uzyskują certyfikaty:
 • Grażyna Rychlicka-Schirmer – Certyfikat Superwizora Psychoterapii Uzależnień
 • Ewa Gryzik – Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
 • Stanisław Gryboś – Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
 • Genowefa Michniak – Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień
 • Beata Rączkowska – Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień
 • Leszek Grądalski – Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień
 • wrzesień 2007 – zmiana nazwy placówki na Centrum Terapii Uzależnień
 • grudzień 2009 – oddanie do użytku pomieszczeń przeznaczonych na poszerzenie działalności CTU
 • marzec 2010 – otwarcie Poradni dla dzieci i młodzieży „Wolność” – nazwa została wyłoniona w konkursie, który był elementem programu profilaktycznego realizowanego i gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 • styczeń 2011 – otwarcie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • grudzień 2011 – Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzyskuje: Wioletta Machowska
 • czerwiec 2014 – Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzyskują: Gabriela Padoł – Uzar i Iwona Del Ciello
 • czerwiec 2016 – poszerzenie oferty terapeutycznej Centrum o Program Ograniczenia Picia