Program terapeutyczny oddziału dziennego

12 łóżkowy Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień funkcjonujący przy CTU

8 tygodniowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu

Zasady kwalifikacji: osoby powyżej 18 roku życia, w wyrównanym stanie somatycznym i psychicznym, wymagające intensywnych oddziaływań terapeutycznych, w tym po detoksykacji w OLAZA.

Wymagane:

 • dowód osobisty
 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry (skierowanie można uzyskać w naszej Poradni)
 • ewentualne karty wypisowe leczenia szpitalnego

Stosowane metody i procedury

 • Diagnoza nozologiczna i problemowa

 • Badania i konsultacje lekarskie / psychiatryczne

 • Badania laboratoryjne

 • Farmakoterapia

 • Porady, konsultacje terapeutyczne

 • Psychoterapia indywidualna

 • Psychoterapia grupowa

 • Osobiste plany terapii

Materiały i scenariusze zajęć

 • Ankiety życiorysowe

 • Kwestionariusze do autodiagnozy

 • Konspekty zajęć edukacyjnych

 • Arkusze do pracy nad rozpoznawaniem destrukcji alkoholowej

 • Arkusze do pracy nad rozpoznawaniem uczuć

 • Dzienniczek Uczuć J. Kasprzaka

 • Scenariusz zajęć dotyczących pracy nad „głodem”

 • Scenariusze zajęć dotyczące zachowań konstruktywnych (m.i. do pracy nad złością, planowaniem, rozwiązywaniem problemów, duchowością)

 • Scenariusze zajęć do pracy nad zapobieganiem nawrotom

Program terapeutyczny:

I etap – czas trwania 2 tygodnie.

Obejmuje:

 • postępowanie diagnostyczne – diagnozę nozologiczną i problemową, w oparciu o badanie lekarskie, psychiatryczne, specjalisty psychoterapii uzależnień, konsultację psychologa
 • zawarcie kontraktu, zapoznanie pacjenta z regulaminem oddziału
 • opracowanie indywidualnego planu postępowania terapeutycznego
 • pracę terapeutyczną nad motywacją, wstępną edukację dotyczącą uzależnienia i udziału w terapii

II etap – czas trwania 4 tygodnie.

Obejmuje:

 • pracę nad rozpoznaniem własnego uzależnienia oraz jego wpływu na różne obszary życia i problemy osobiste
 • pracę nad radzeniem sobie z głodem alkoholowym
 • pracę nad uznaniem bezsilności wobec alkoholu i związanych z tym ograniczeń

III etap –  czas trwania 2 tygodnie.

Obejmuje pracę nad:

 • zapobieganiem nawrotom,
 • nabywaniem ważnych dla trzeźwienia umiejętności inter i intrapersonalych,
 • tworzenie „planu na wyjście”.

Plan dnia

8.00 – 8.30 –  badania lekarskie, czynności pielęgniarskie, konsultacje indywidualne

8.30 – 10.30 – psychoterapia grupowa

10.30 – 11.00 – posiłek psychoedukacja,

11.00 – 12.00 – konsultacje indywidualne, praca własna

12.10 – 13.35 psychoterapia grupowa – wtorek, środa, piątek lub społeczność terapeutyczna – poniedziałek, piątek

13.35 – 14.30 konsultacje lekarskie lub terapeutyczne lub psychoterapia indywidualna

14.30 – 15.00 podsumowanie dnia